Now showing items 1-2 of 2

  • Dindarlık ve Depresyon İlişkisi 

   Altun, Rıza (2015)
   Kimlik ve anlam sorunları, hayatın en önemli sorunlarının başında gelir. Hepimiz bu dünyada ne olduğumuzu, varlığımızın neye yaradığını bilmek ister, bunları sorgularız. Hayatına bir anlam tayin edememiş kişiler, çoğu zaman ...
  • Üniversite öğrencilerinde dindarlık ve narsisizm ilişkisi (Sinop örneği) 

   Altun, Rıza (Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2015)
   Bu araştırmanın amacı, üniversitede okuyan öğrencilerin dindarlık narsisizm ilişkisini bazı bağımsız değişkenler açısından incelemek ve aralarındaki ilişkiyi açıklamaktır. Araştırmanın evreni, 2013-2014 öğretim yılında ...